Potvrdenie nadlimitných hodnôt ortuti vo svalovine boleňa dravého na VN Liptovská Mara

Výsledky monitoringu poľovnej zveri a rýb preukázali opätovné nadlimitné hodnoty ortuti vo svalovine boleňa dravého z VN Liptovská Mara. Medzi vydanými opatreniami RVPS v Liptovskom Mikuláši je zákaz konzumácie boleňa dravého z tohto rybárskeho revíru ako aj jeho lov výlučne spôsobom „chyť a pusť“.