Poukázanie podielu zaplatenej dane Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina

Vážení členovia SRZ a prispievatelia 2% zaplatenej dane,

 

v súvislosti so skutočnosťou, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, IČO: 00 178 209, sa nezaregistroval ako príjemca 2% zaplatenej dane za rok 2016, Vám oznamujeme, že na základe zmluvného vzťahu medzi SRZ – Rada Žilina a SRZ – Mestská organizácia Žilina budú príspevky 2% zaplatenej dane smerované na účet SRZ – MsO Žilina.

 

Z tohto dôvodu je potrebné Vaše príspevky 2% zaplatenej dane, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť SRZ – Rada Žilina, poukázať na SRZ – Mestská organizácia Žilina.

 

Údaje o prijímateľovi 2%, ktorým je SRZ – MsO Žilina sú uvedené v priloženom formulári “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zdokladovanie Vášho príspevku zaslaním fotokópie vyhlásenia daňovníka o poukázaní 2% zaplatenej dane na adresu SRZ – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo na emailovú adresu: ekonom@ssrzrada.sk.

 

Ďakujeme za Vaše príspevky!

 

Sekretariát SRZ – Rada Žilina