Povoľovanie MVE z pohľadu ombudsmanky

Oznamujeme Vám, že verejná ochrankyňa ľudských práv JUDr. Jana Dubovcová zverejnila dlhoočakávanú správu k dodržiavania ochrany životného prostredia postupom orgánov verejnej správy pri povoľovaní malých vodných elektrární na Slovensku. Uvedenú tému mala vybratú za jednu zo svojich priorít v roku 2016.

Správa okrem iného naznačuje viaceré pochybenia v povoľovacích procesoch výstavby malých vodných elektrární na Slovensku.

Slovenský rybársky zväz bol v týchto konaniach častokrát riadnym účastníkom konania, avšak naše pripomienky neboli veľakrát akceptované. Napriek tomu, že zo 14-tich spomínaných MVE v tejto správe sa za posledných 5 rokov postavili alebo sa stavia iba 5.  Aj naďalej však hrozí, že ak sa nezmení prístup niektorých zodpovedných úradníkov v povoľovacom procese, v krátkom čase pribudnú na Slovensku ďalšie MVE. Je pritom všeobecne známe, že každá priečna stavba na vodnom toku prináša so sebou významné nezvratné negatívne zásahy v okolí tejto stavby. Aj napriek tomu, že tieto vplyvy nemáme dodnes dostatočne posúdené, stavajú ďalšie.

Správu si môžete prečítať kliknutím na odkaz tu