Pozdrav z východu

O tom, že rybári z východného Slovenska nezaháľajú ani počas letných prázdnin, svedčí pozdrav v podobe niekoľkých fotografií od ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť, p. Ing. Géciho.
Ten sa s nami podelil o fotografie nasnímané počas pracovných výjazdov na ZO SRZ. Pripájame teda niekoľko z nich:Je chvályhodné, že sa nájdu miestne organizácie, ktoré odchovávajú násady pstruha vo vlastných zariadeniach. Zisťovanie parametrov vody v liahni ZO SRZ v Sabinove.Počas prázdnin sa pomerne často vyberáme aj na zisťovanie stavu priečnych bariér na vodných tokoch. Každého rybára poteší, ak sa po desiatkach rokov spriechodní pre ryby neprekonateľná priečna prekážka na vodnom toku, ako to bolo v tomto prípade.Regulačný odlov premnoženého druhu ryby – jalca hlavatého z VN Palcmanská Maša. Odlovenými rybami sa samozrejme zarybnili iné revíry, kde sa jalec naopak vytráca – napríklad po značnom tlaku rybích predátorov.Niečo z ichtyologického prieskumu. Mieň sladkovodný ulovený na prívodnom kanály VN Zemplínska šírava nepatrí k bežným úlovkom pri ichtyologických prieskumoch.