Pozitívne výsledky rozborov PCB pretrvávajú

V roku 2018 bol Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR nariadený odber  6 vzoriek rýb so zameraním na vyšetrenie chemických prvkov a kongenérov PCB v 6 vzorkách, chlórovaných pesticídov v 2 vzorkách a dioxínov v 2 vzorkách.

Z týchto 6 vzoriek rýb, ktoré odlovili odlovili elektrickým agregátom a na udicu pracovníci Rady SRZ Žilina v spolupráci s MsO SRZ Michalovce boli 4 vzorky nevyhovujúce.

Trvale negatívny stav v 100 % vzoriek v posledných rokoch pretrváva vo vzorkách rýb z prívodného kanálu, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava, kde všetky vyšetrené vzorky na PCB boli nadlimitné. Rekordérom  zostáva úhor európsky z roku 2017 u ktorého sa zistilo 4334,5 nanogramov PCB na gram čistej hmotnosti (limit pre PCB je 125 ng/gram ž.hm.).  Ryba mala približne 10 – 12 rokov a vážila 1500 gramov.

Aj v roku 2018 všetky tri vzorky rýb z prívodného kanála  – pleskáč vysoký, boleň dravý a šťuka severná presiahli limit PCB. Množstvá zistených PCB sa pohybovali od 220,65 ng/g ž.hm do 927,40 ng/g ž.hm. , čo bol najvyšší obsah PCB  u šťuky severnej , ktorá mala vek 2 roky.

Na výpustnom kanály z VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4140-1-1, ktorý je revírom MsO SRZ Michalovce  bol nadlimitný iba boleň dravý vo veku 8 rokov. Zistené množstvo PCB dosiahlo „iba“ 215,80 ng/g ž.hm. V ďalších dvoch vzorkách, ktoré sú pre nás rybárov  pozitívnymi zisteniami dosiahol obsah PCB v šťuke severnej  podlimitných 64,04 ng/g ž.hm a u zubáča veľkoústeho  to bolo dokonca 60,97 ng/g ž. hm.