Pozitívne vzorky z kanálov

V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali.

Odlov vzoriek rýb v spolupráci s MsO SRZ Michalovce a Radou SRZ Žilina prebehol v roku 2017 na nápustnom a výpustnom kanáli z VN Zemplínska šírava.
Na základe predložených vzoriek rýb z napájacieho kanála, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru Rady SRZ Žilina  č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava a z Výpustného kanála VN Zemplínska Šírava, r.č. 4-4140-1-1 obhospodarovanom MsO SRZ Michalovce, dala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach spracovať vzorky rýb na Štátny veterinárny a potravinový ústav, skúšobné laboratórium Košice.

Zo 6 vyšetrených vzoriek boli 4 vzorky nevyhovujúce. Všetky tri nadlimitné hodnoty PCB boli zistené v rybách odlovených v napustnom kanáli do Zemplínskej šíravy. U šťuky severnej a jalca hlavatého bolo zaznamenaných od 295 do 297 nanogramov PCB na gram živej hmotnosti, ale rekordérom sa stal úhor európsky s výsledkom 4335 nanogramov PCB na gram čistej hmotnosti. Takýto vysoký údaj PCB tu ešte nebol zaznamenaný.
Boleň dravý vo veku 6 rokov odlovený z Výpustného kanála VN Zemplínska Šírava prekročil obsah sumy PCB a zistené množstvo dosiahlo 1507,8 ng/g čistej hmotnosti (limit je 125 ng/g čistej hmotnosti). Ďalšie dva vzorky, približne jeden kilogram ťažká šťuka severná a zubáč veľkoústy o hmotnosti 2,2 kg, boli podlimitné.

Vyšetrenia rýb budú pokračovať aj v tomto roku na celom Slovensku. Záleží od ŠVPS, z ktorých vodných tokov, prípadne nádrží budú ryby odoberané na vyšetrenia.


Napustný kanál do VN Zemplínska šírava


Úhor – PCB rekordér