Pozmeňovanie povolení v MsO SRZ Senica

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

rada Slovenského rybárskeho zväzu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20.04.2024 predbežnú správu Kontrolnej komisie pri Slovenskom rybárskom zväze o dianí v MsO SRZ Senica. Kontrolná komisia preverila podnet podaný tajomníkom SRZ, ktorý poukazoval na pozmeňovanie vydávaných rybárskych povolení MsO SRZ Senica. Následnou kontrolou bolo zistené, že k takýmto skutkom dochádzalo aj v rokoch 2021,2022 a 2023. Pri kontrole bolo zistené, že z nálepiek K-miestne deti (3-5) bolo vytvárané povolenie K-miestne pre dospelých, boli vydávané aj iné druhy povolení, ktoré Smernica o vydávaní povolení nepozná. Dialo sa to vo veľkom rozsahu. Na danú činnosť výdajcu povolení bolo podané aj trestné oznámenie pre spáchanie prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. a iné.

Vážení rybári pozmeňovaniu povolení mohlo prichádzať aj v roku 2024, preto Vás žiadame o kontrolu svojich povolení, ak by ste takéto povolenie vlastnili je neplatné a môžete mať problém pri kontrole Rybárskou strážou alebo Policajným zborom. V prípade, že takéto povolenie vlastníte obráťte sa na Vašich funkcionárov v danej OZ SRZ.