Pozvánka – Agrokomplex 2023

Slovenský rybársky zväz bude aj v tomto roku súčasťou medzinárodnej výstave Agrokomplex v dňoch od 17. do 20.8.2023 v Nitre.

Interiérový stánok SRZ nájdete v PAVILÓNE M4, v rámci výstavy Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Stánok bude informačný a propagačný, venovaný najmä legislatívnej a všeobecnej činnosti SRZ. Pre deti bude prichystaný lov „drevených“ rybiek, tí zdatnejší si môžu zachytať ryby na trenažéri lovu rýb.

Exteriérový stánok sa bude nachádzať na brehu jazierka v blízkosti pavilónu hospodárskych zvierat PAVILÓNU V, tento bude venovaný práci ichtyológov, odboru výroby násad a odboru. Z brehu jazierka si tu budete môcť pozrieť prácu multifunkčného stroja TRUXOR, určeného na melioráciu vodných plôch a vychutnať si kulinárske špeciality pripravené z našich rýb.

Okrem našich dvoch stánkov si v PAVILÓNE F môžete v pojazdnom veľkokapacitnom akváriu pozrieť ryby našich vôd.

Sprievodný program SRZ:

Pavilón M4, stánok SRZ 1 – vnútorná expozícia
17-20.8.2023 – Trenažér lovu rýb, denne v čase 10.00 – 11.00, 14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00
Sobota, 19.8.2023 – Ing. Eduard Levý – Ukážka prípravy a ochutnávka pokrmov z rýb (teplá
a studená kuchyňa)

Pavilón M4, pódium:
Štvrtok, 17.8.2023
13.00 – 13.30 hod. Prezentácia ryby našich vôd
13.30 – 14.00 hod. Diskusia s vedením SRZ

Piatok, 18.8.2023
13.00 – 13.30 hod. Ocenenie medailových reprezentačných družstiev SZŠR
13.30 – 14.00 hod. Diskusia s vedením SRZ

Sobota, 19.8.2023
13.00 – 13.30 hod. Športový rybolov – diskusia so zástupcami reprezentácie
13.30 – 14.00 hod. Diskusia s vedením SRZ

Stánok SRZ 2 – vonkajšia expozícia
17.-20.8. Ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR, denne v čase 11.00 – 12.00, 15.00 – 16.00
17.-20.8. Príprava chuťoviek z rýb, ochutnávka, denne v čase 12.00-13.00 hod.

Viac info na: www.agrokomplex.sk/polovnictvo-rybarstvo-a-vcelarstvo