Pozvánka na celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 2019

Vážení vedúci rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti,

pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti do 15 rokov Zlatý blyskáč. Už po tretí krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybrať disciplíny, v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb.

 

Termín konania: 19. – 23. jún 2019

Miesto konania: revíry Miestnej organizácie SRZ Spišská Stará Ves VN Červený Kláštor 4-3310-4-1 a Rieka č. 1 4-2070-4-1.

 

Organizačný štáb:

  • Riaditeľ súťaže: Ing. Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves.
  • Hlavný organizátor: Mgr. Dušan Jaššo – referent pre prácu s deťmi a mládežou sekretariát Rada SRZ.
  • Garant Rady SRZ: Ján Kozub – člen Rady SRZ.
  • Hlavný rozhodca: Martin Roth – Ing. Martin Roth – Muškársky klub Poprad.
  • Hlavný technický vedúci: Ing. Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves.

 

Prílohy tejto pozvánky obsahujú: propozície súťaže, smernicu, vedomostné testy a rozpoznávanie rýb obidvoch vekových kategórii s odpoveďami, cvičné testy bez odpovedí, prihlášky, informovaný súhlasinštruktážne video rybolovná technika.

Súťažné družstvo musí byť zastúpené 2 – 4 deťmi vo veku do 15 rokov (vrátane) a dospelým vedúcim družstva, ktorý môže mať jedného asistenta. Počet účastníkov je obmedzený, každá organizačná zložka SRZ môže vyslať najviac 2 súťažné družstvá. O účasti družstva rozhodne dátum a čas odoslania prihlášky.

Všetky náklady spojené s realizáciou súťaže okrem cestovných nákladov hradí SRZ. Jednému z vedúcich platí SRZ odmenu na úhradu osobných nákladov.

Vypísané a podpísané prihlášky od vedúcich krúžkov a zákonných zástupcov detí oscanované posielajte na adresu martin.roth@centrum.sk najneskôr do 31. mája 2019.

 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Petrov zdar

organizačný tím Zlatý blyskáč 2019