Pozvánka na školenie rozhodcov z východoslovenskej oblasti

Dovoľujeme si pozvať všetkých rozhodcov pre potreby súťaží SRZ, ako aj nových záujemcov o túto športovú funkciu na mimoriadne školenie pre oblasť VÝCHOD, ktoré sa uskutoční

dňa 23.9. 2016 (piatok) o 16.30 v Humennom, v pohostinstve RYBÁRIK (Trebičská 2563), ktoré sa nachádza na trati jesenných kôl 1. a 2. ligy LRU – P na rieke Laborec.

S pozdravom,

Bc. Milan Seleši, v.r.

vedúci komisie rozhodcov