Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2019

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.

 

Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch

26.1.2019  sobota

 • 09:00  PRÍVLAČ

Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder a RT sa uskutočnia v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina v dňoch:

26.1.2019 sobota

 • 09:00  RYBOLOVNÁ TECHNIKA
 • 13:00  MUCHA

2.2.2019 sobota

 • 09:00  PLÁVANÁ
 • 13:00  FEEDER

Na základe Predpisov pre športovú činnosť sa zasadnutia môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Zástupca športového klubu sa zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený splnomocnením ZO SRZ potvrdeným jej štatutárnymi zástupcami.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018
 3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2018
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019
 5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2019
 6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2019
 7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022
 8. Plán práce na rok 2019
 9. Rôzne
 10. Záver

 

  Ing. Ľuboš Javor, v. r.

                                                                             tajomník