Pozvánka na workshop „Inovatívne spôsoby zadržiavania vody v lesnom prostredí“

Dovoľujeme si týmto Vás informovať o odbornom workshope spojenom s prednáškou na tému: „Inovatívne spôsoby zadržiavania vody v lesnom prostredí“, ktorý sa uskutoční 3. a 4. 11. 2022 vo Fačkove. Pre ŠOP SR je primárne dojednaný termín 3.11.2022, avšak v závislosti od Vašich časových možností je možné si vybrať jeden alebo druhý deň. Workshop prebehne v dvoch turnusoch, prvý „turnus“ dopoludnia od 9.00 – 12.00 a druhý popoludní od 13.00 – 16.00 hod. V závislosti od počtu účastníkov bude teda možné si vybrať opäť čas v rámci dňa aký Vám vyhovuje.

V rámci wrkshopu, bude spolu s odborníkmi bude predstavená ukážková realizácia inovatívnych vodozádržných a protieróznych opatrení, metódou „jama-hrádza-jama“ v prevedení skúseného bagristu. Ďalej úpravy proti plošnému odtoku vody, vďaka čomu voda vsiakne hlbšie do pôdy a zaistí dostatočné množstvo vody pre nový les, a to predovšetkým v období sucha. Odborný workshop a prednáška sa realizujú pod záštitou neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny n. o. a rady odborníkov na hydrológiu, pedológiu, lesníctvo a ekológiu s podporou ďalších organizácií (viď prílohu)..

Celá akcia bude prebiehať v teréne. Vybavte sa preto, prosím, pevnou obuvou a teplým oblečením. Občerstvenie bude zaistené na mieste.

V prílohe nájdete pozvánku a mapku s lokalizáciou miesta stretnutia.

Účasť je potrebné potvrdiť do štvrtka 27. 10. na email usporiadateľa: kvapka.rajec@gmail.com

Viac informácií o workshope nájdete v priloženej pozvánke, v prípade potreby ďalších informácií kontaktujte prosím usporiadateľa.

Prílohy:

Pozvánka