Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa:

23. februára 2019 o 10:00 hod.

Program:

  1. 1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018
  3. Vyhodnotenie práce komisie rozhodcov v roku 2018
  4. Informácia z výročných zasadnutí sekcií P, M, PR, F a RT
  5. Návrh nasadenia rozhodcov do kalendára pretekov pre rok 2019
  6. Voľby členov komisie rozhodcov na roky 2019-2022
  7. Plán práce na rok 2019
  8. Rôzne
  9. Školenie rozhodcov (cca od 13.00 hod.)

 


Pre potreby školenia rozhodcov si prineste so sebou Váš rozhodcovský preukaz (ak už ste školenie v minulosti absolvovali a ste evidovaný ako rozhodca OŠČ).

V priebehu roku 2019 ešte prebehne jedno školenie rozhodcov v Trnave a v prípade záujmu v Košiciach.

Pre viac informácií o pripravovanom zasadnutí komisie rozhodcov kontaktujte prosím vedúcu komisie, pani Hupkovú: gabika@aquarium.sk

 

S pozdravom,

                              Ing. Ľuboš Javor

                                                                             tajomník