Pozvánka odborný seminár k rybovodom a na kurz pre obsluhu elektrického lovného agregátu

Termín konania:

25. jún 2018 (pondelok) od 8:30

Miesto konania:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Ciele seminára:

Informovať, prevažne rybárskych hospodárov SRZ, o najnovších poznatkoch pri príprave realizovania projektov na spriechodňovanie migračných bariér na vodných tokoch prostredníctvom vybudovania rybovodov, podľa najnovších poznatkov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ich funkčnosť.  Seminár bude viesť jeden z najskúsenejších odborníkov na území Slovenska RNDr. Vladimír Druga.

V druhej časti seminára bude prebiehať kurz na obsluhu elektrického agregátu, kde sa účastníci dozvedia najmä typy používaných agregátov, bezpečnosť práce pri týchto zariadeniach, prvú pomoc, ako aj veľa ďalších dôležitých informácií pri love rýb elektrickým prúdom. Účastníci kurzu po zvládnutí testov získajú osvedčenie na lov rýb elektrickým agregátom.

Program: 

1. BLOK

8:00 – 8:25 hod Registrácia účastníkov
8:25 – 8:30 hod. Otvorenie seminára (Ing. Ľuboš Javor)
8:30 – 8:45 hod. Ing. Tibor Krajč, PhD. – Úvod do problematiky
8:45 – 9:50 hod. RNDr. Vladimír Druga – Rozdelenie rybovodov, predpoklady ich funkčnosti
9:50 – 10:00 hod. Prestávka
10:00 – 11:00 hod. RNDr. Vladimír Druga – Aké rybovody sa dnes na Slovensku stavajú, optimálne vlastnosti rybovodov
11:00 – 11:30 hod. Diskusia k téme

Účasť na I. bloku seminára je bezplatná – je však potrebné prihlásiť sa do 20.6.2018

2. BLOK

11:30 –  17:00 hod.    Kurz obsluhy elektrického lovného agregátu – samostatná pozvánka v prílohe

 Účasť na II. bloku je možná len po uhradení vložného v hotovosti (25 EUR) pri prezentácii.

 

Prihlásenie na seminár prostredníctvom formulára: https://docs.google.com/forms/d/19zcGdrWgUPkrPbsmomNCjGiECSANqwVRseyjnrRU-bg/edit

 

Kontaktná osoba: Ing. Tibor Krajč, PhD: SRZ – Rada Žilina; +421 41 507 36 15; krajc@ssrzrada.sk