Pracovné stretnutie – nový zákon o rybárstve a rybárska stráž

Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji pracovné stretnutie, ktoré zvolali zástupcovia tejto akreditovanej vzdelávacej ustanovizne pre školenie rybárskej stráže na Slovensku.

Na stretnutí bola uvedená krátka prezentácia o aktuálnom stave rybárskej stráže na Slovensku ako aj o počte žiadateľov zo strany SRZ, ktorí majú záujem sa na jar 2019 zúčastniť nových kurzov, a následne byť vymenovaní za nových členov rybárskej stráže. Informovala napríklad aj o aktuálnom stave v počte členov rybárskej stráže v podmienkach SRZ, ktorých je viac ako 2200 a o požiadavke preškoliť aj existujúcich členov RS.

Po tejto prezentácii sa uskutočnila rozsiahla diskusia o starom zákone o rybárstve a tiež o novom zákone č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, ktorý prináša veľa zmien aj v oblasti rybárskej stráže. Pán JUDr. Hanniker z Generálnej prokuratúry SR uviedol, že hlavným cieľom nových ustanovení v oblasti rybárskej stráže bolo prispôsobiť požiadavky na kontrolu výkonu rybárskeho práva pre potreby dnešnej doby. Rybárska stráž naďalej zostáva v pozícii verejného činiteľa. Ing. Dobiaš z Ministerstva životného prostredia SR uviedol, že je rád že sa podarilo po dvoch rokoch ukončiť proces tvorby nového predpisu a teraz bude potrebné uviesť tento legislatívny predpis v oblasti rybárstva do praxe a to aj v oblasti ochrany výkonu rybárskeho práva prostredníctvom rybárskej stráže.

Boli predbežne dohodnuté dva termíny na školenie RS a to 29. – 31. marec 2019 a druhý trojdňový kurz o týždeň neskôr v dňoch 5. – 7.apríl 2019.

Ak sa nič mimoriadne nestane, v uvedených termínoch sa uskutočnia kurzy rybárskej stráže v roku 2019.

Na záver stretnutia boli diskutované niektoré nové ustanovenia nových legislatívnych predpisov v oblasti rybárstva ako napríklad problematika priestupkov a postavenia rybárskej stráže a jej kompetencií.

Prítomní: Ing. Katarína Kubišová, JUDr. Ladislav Hanniker, Ing. Tibor Dobiaš, Ondrej Gavenda, Ing. Jaroslav Šubjak, Ing. Tibor Krajč, PhD.