Právny názor – zákaz lovu rýb z dvoch revírov

Dňa 30. mája 2017 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o právny názor na lov rýb z dvoch rybárskych revírov na Váhu č. 3-4700-4-1, ktorý je lovným rybárskym revírom a na č. 3-4701-4-4, v ktorom platí režim „chyť a pusť“.

K uvedenej žiadosti bolo zo strany SRZ zaslané stanovisko, v ktorom bolo okrem iného uvedené, že ak si osoba do záznamu zapíše rybársky revír č. 3-4700-4-1, ktorý je lovným rybárskym revírom, je oprávnená na výkon rybárskeho práva len v tomto revíri. Nahodením nástrahy do rybárskeho revíru č. 3-4701-4-4 loví osoba ryby z rybárskeho revíru, ktorý si do záznamu nezapísala.

Zároveň bolo v stanovisku uvedené, že samotný zákon o rybárstve a vyhláška sú v tejto otázke vo vzájomnom rozpore, a preto je potrebné sa so žiadosťou obrátiť aj na MŽP SR.

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SRZ si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

 MŽP SR-Právny názor na lov rýb z dvoch revírov