Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
opatrenia prijaté na zabránenie šírenia vírusového ochorenia sa postupne zmierňujú a uvoľňujú, avšak štatutárni zástupcovia viacerých OZ SRZ nás informovali, že v dôsledku zrušenia veľkého počtu podujatí majú problém so zabezpečením vhodných priestorov pre konanie výročných členských schôdzí. Na základe uvedeného Rada SRZ schválila v elektronickom hlasovaní uznesením č. 45/2020 predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.
Uznesenie č. 45/2020:
„RADA SRZ  schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.“