Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

v dôsledku postupujúcej epidémie nového vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus spôsobujúci akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu) v SR,

Vám oznamujeme,  že Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7.3.2020 prijala nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 39/2020

Rada SRZ schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca júna 2020.