Predstavujeme vám nový E-shop SRZ

Vážení priaznivci rybárstva a členovia SRZ!

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám ponúka možnosť zakúpenia si propagačných materiálov prostredníctvom elektronického obchodu, ktorý nájdete na stránke www.shop.ssrzrada.sk.

Medzi hlavné propagačné produkty patria košele, tričká, vankúše v tvare rýb, či multifunkčné šály.

Zároveň pre nečlenov SRZ prinášame možnosť zakúpenia hosťovacích povolení na rybolov na revíry Rady SRZ.

Finančné prostriedky získané z predaných propagačných produktov budú použité na rozvíjanie účelu, pre ktorý bol SRZ založený, a teda najmä na ochranu, chov rýb a zarybňovanie rybárskych revíroch.

Petrov zdar!

Sekretariát SRZ – Rada Žilina