Preložka Výravy v Jabloni

Aj pred vodohospodármi je v tomto roku veľa úloh súvisiacich so správou tokov. Časť akcií na vodných tokoch sa snažia vykonať ešte pred začiatkom vegetačného obdobia a pred výterom rýb, aby ryby počas migrácie na neresiská neboli rušené pracujúcou mechanizáciou a silným zákalom vody.

Na pstruhovom potoku Výrava v obci Jabloň v Humenskom okrese prebiehala v marcových dňoch údržba toku pozostávajúca z prečistenia vodného toku od nánosov a v hornej časti obce bola potrebná preložka toku na 80 metrovom úseku, ktorý ukrojil značný kus pozemku.

Pred preložením Výravy rybári a ochranári v úseku, v ktorom doposiaľ bol život odlovili elektrickým agregátom takmer stovku rybiek, prevažne mrien škvrnitých a po niekoľko kusov čereblí pestrých, plosiek pásavých, pĺžov vrchovských a po jednom hrúzovi škvrnitom a slížovi severnom.

Boli to všetko malé rybky, ale v mláčkach, ktoré zostali po zahradení potoka by bol ich život obmedzený, alebo by došlo najpravdepodobnejšie k ich úhynu v dôsledku nedostatku vody bohatej na kyslík, alebo kvôli jej prehriatiu. Ryby sa vysadili pod obcou Jabloň mimo pohybu ťažkých mechanizmov.