Preteky LRU Feeder, VN Sĺňava

Oznamujeme rybárom, že v termíne 30.08.-1.9.2019 SRZ MsO Piešťany v spolupráci s Radou SRZ a SZŠR spoluorganizuje preteky 1. ligy v disciplíne LRU-FEEDER na vodnej nádrži Sĺňava v úseku od Ratnovskej lodenice po teleso priehrady VN Sĺňava s nasledujúcim harmonogramom:

  • 08.2019 – tréning
  • 08.2019 – 1. kolo
  • 09.2019 – 2. kolo

 Z tohto dôvodu bude rybolov a bivakovanie pre verejnosť mimo pretekárov v uvedenom úseku zakázané v termíne 29.08.2019 – 01.09.2019 podľa §20 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

Kvôli plánovanej rekonštrukcii Krajinského mosta v Piešťanoch a s tým súvisiacim plánovaným znížením hladiny VN upozorňujeme, že pre tieto preteky je pripravená náhradná trať na Biskupickom kanáli v Piešťanoch, nakoľko nám aktuálne realizátor stavby (TTSK) a povodie Váhu nevedia povedať presný termín začiatku rekonštrukcie a termín spustenia hladiny VN. Situáciu pravidelne monitorujeme a o novinkách budeme bezodkladne informovať.

Širokú rybársku verejnosť pozývame ako divákov na tento historický preteky – ešte nikdy sa preteky ligy LRU-F nekonali na takej veľkej vodnej ploche – 500ha a zároveň ďakujeme za pochopenie v otázke obmedzenia rybolovu a bivakovania, Veríme, že tak prispejete k zdarnému a bezproblémovému priebehu pretekov.

Viac info / organizačné info:
Martin Rajčan, hospodár MsO Piešťany a VN Sĺňava – rajcan.martin@gmail.com

Mapka pretekárskej trate:
http://piestany.mosrz.sk/~mosrz/piestany/assets/Grafika2-LRU-F.pdf

Propozície pretekov nájdete na:
https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2019/08/Propoz%C3%ADcie-1.-liga-3.-kolo-LRU-Feeder-2019.pdf