Preteky na VN Sĺňava – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý  organizuje Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina.

Termín súťaže: 08.07.-10.07.2022

V čase 08.07.   (5:00-19:00 hod)
V čase 09.07.   ( 5:00-19:00 hod)
V čase 10.07.   ( 5:00-19:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami  – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

Branislav Zelo, hospodár VN Sĺňava