Preteky na VN Sĺňava – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý  organizuje Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina.

Termín súťaže: 23.9–26.9..2021

V čase 23.9.    (5:00-19:00 hod)
V čase 24.9.    ( 5:00-19:00 hod)
V čase 26.9.    ( 5:00-19:00 hod)
V čase 27.9.      (5:00-19:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami  – od hate VS Drahovce po začiatok zimného prístavu,  v k.ú Ratnovce.

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

Ing. Dušan Hajňuk

Ichtyológ SRZ Rada, Žilina