Preteky na VN Veľké Kozmálovce – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri VN Veľké Kozmálovce.

Termín súťaže: 27.8. – 28.8.2022

Trať pretekov: nad cestným mostom v meste Tlmače – až po železnicný most, na pravej aj ľavej strane v smere toku (trať pod benzinkou)

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.