Priepust Veľké Trakany

Z pohľadu športových rybárov z Čiernej nad Tisou zrealizoval veľké revitalizačné opatrenie začiatkom decembra tohto roku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice Správa povodia Bodrogu v Trebišove. Rokovanie v lete tohto roku za účasti riaditeľky správy Ing. Evy Kolesárovej, funkcionárov MO SRZ Čierna nad Tisou a ichtyológa prinieslo svoje ovocie.

Nelegálna hrádza, ktorú v minulosti urobili bývalé štátne majetky, aby sa dostali cez mŕtve rameno pri obci Veľké Trakany na protiľahlý breh, odrezala od seba časť ramena, v ktorom bol v posledných rokoch nízky vodný stĺpec, čím trpela stredná a horná časť ramena pri Soľnom dome, ktorá bola na suchu.

Na jar počas veľkých jarných vôd bude možné napúšťanie celej sústavy ramien pri zvýšených prietokoch v rieke Tisa a konečne do nich s dostatočným stĺpcom vody prenikne život, ktorý tu roky chýbal. Rybári si snáď za krátky čas budú môcť na celej tejto sústave zaloviť ryby, ale ramená budú musieť prejsť prečistením od kríkov a vodnej makrovegetácie.

Týmto vyslovujeme poďakovanie vodohospodárom na Východoslovenskej nížine.


20161207_123812

20161207_123823