Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok želá

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sekretariát