Prísne chránené ryby – stredisko Biely Potok

Veľký areál pstruhového strediska Biely Potok pri Ružomberku je štandardne chránený ohradením a inými bezpečnostnými prvkami. Priamo v areáli pstruhárstva sa nachádza  väčší  rybníček, ktorý je zabezpečený zdola, zhora a zo všetkých strán elektrickým ohradníkom a hustou sieťou tenkých lán umiestnených nad vodnou hladinou, ktoré chránia generačného lipňa tymianového pred náletmi volaviek, kormoránov, alebo jedincami bociana čierneho.

Keďže v minulosti ich navštevovali medvede hnedé, aj tie, keby sa odvážili sem preniknúť, dostanú poriadnu ranu elektrickým prúdom. Rybník je zabezpečený aj voči podhrabaniu oplotenia vydrou riečnou.  Takáto ochrana rýb zrejme nemá obdobu na Slovensku.

Takéto opatrenia na druhej strane prinášajú potom dobré výsledky v odchove lipňa vo vekovej kategórii do jedného roka.  Množstvo vyprodukovanej násady, ktorej nikdy nie je dosť, sa ráta v stovkách tisícok jedincov malých lipňov, ktoré sa vysadzujú do potokov a riek na Slovensku, ale nachádzajú svoje miesto napríklad aj u našich západných susedov.