Prívlačová nedeľa DMSR

Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Deti a mládež slovenského rybárstva o. z., Slovenským zväzom športového rybolovu – oddelenie deti a mládež, Základnou školu SNP Sučany a mestom Sučany organizujú nultý ročník celoslovenského vzdelávacieho podujatia pre deti a vedúcich detských rybárskych krúžkov zameraný na lov rýb na prívlač.

Dátum a miesto podujatia:
14. apríl 2024
Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany

Časový harmonogram:
8.30 – registrácia účastníkov
9.00 – slávnostné otvorenie,
9.15 – rôzne spôsoby lovu rýb na prívlač – beseda s majstrami sveta
10.00 – výroba rotačiek z pripravených komponentov
11:00 – súťaž v hode záťažou na cieľ – deti budú mať zapožičané náčinie
12.00 – obed
13:00 – slávnostné vyhodnotenie a záver

Súťažné kategórie v hode záťažou na cieľ
súťažiaci do 10 rokov (nar. 2014 a mladší)
súťažiaci do 15 rokov (nar. 2009-2013)
súťažiaci do 19 rokov (nar. 2005-2008)

Organizátori zabezpečia pitný režim pre deti. Na obed bude kebab formou cateringu. Prostredníctvom prihlášky na podujatie si treba objednať konkrétne jedlo v ponuke. V menu sú uvedené aj sumy za jednotlivé položky.
Prihlásiť sa môžete do 10. apríla 2024 prostredníctvom elektronickej prihlášky buď hromadne (všetky deti prihlási vedúci DRK) alebo individuálne (deti, ktoré nechodia do krúžku ani klubu).

Petrov zdar
Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.