Prvý tohtoročný úhyn rýb

Na konci tohtoročnej zimy bolo zaznamenaných na Východnom Slovensku pod ľadom niekoľko väčších hromadných úhynov rýb v dôsledku ich udusenia na mŕtvych ramenách a jednej vodnej nádrži, alebo mechanickým – devastačným pôsobením ľadochodu na ryby v rieke Poprad.

Vôbec prvý hromadný úhyn rýb v tomto roku, ktorý možno charakterizovať ako mimoriadne zhoršenie vôd sa vyskytol 11. júla na rieke Torysa. Najviac uhynutých rýb sa zistilo medzi Košickými Oľšanmi až Nižnou Hutkou. Polícia, inšpekcia životného prostredia, hasiči a rybári ešte v deň nahlásenia úhynu a v ďalší deň kontrolovali potencionálnych znečisťovateľov. Znečistenie mohol spôsobiť čistiarenský kal, močovka, alebo hnojovica, ktorú zvyknú vyvážať na pole, alebo vypustia do otvorených kanálov v teréne niektoré podnikateľské subjekty.

Podobný úhyn rýb, ale väčšieho rozsahu bol zaznamenaný na Toryse 30. mája 2015. Obdobne ako pred vyše dvoma rokmi, hynuli najmä mreny severné, ale aj jalce hlavaté, v menšej miere podustva severná a drobné druhy rýb najmä beličky, plosky pásavé, hrúzy a bol zistený aj uhynutý rak.

Orientačný rozbor vody zistil 10 mg amoniakálneho dusíka na jeden liter vody, pričom  norma je 1 mg/l.

Podľa odhadu košických rybárov mohlo uhynúť okolo 500 kg rýb.