Registrácia SRZ – 2% dane z príjmu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. novembra 2018 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

Informácia o možnosti poukázania podielu zaplatenej dane Slovenskému rybárskemu zväzu bude zverejnená v mesiaci január.