Revíry SRZ – zarybnenie úhorom

Na konci minulého týždňa (piatok 12.5.2017) boli viaceré rybárske revíry SRZ zarybnené násadou úhora európskeho, a to v dvoch kategóriách v celkovom množstve 119 kg. Jednalo sa o odkrmeného úhora odloveného ako monté na pobreží Francúzka. Menšia násada vo veľkosti od 0,5-2 g v množstve 1000ks/1kg, väčšie úhory boli nad 2 g (500ks/1kg). Preprava bola zabezpečená od dodávateľa Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o., pričom  násada bola balená do prepravných vriec s kyslíkovou atmosférou po 1 kg.

Zarybňovali sa rybárske revíry Rady SRZ: VN Domaša – 10kg, VN Zemplínska Šírava – 7kg, VN Kráľová – 6kg, VN Sĺňava – 4 kg a VN Ružín – 4kg. Viaceré základné organizácie SRZ získali násadu úhora z prostriedkov Rezervného zarybňovacieho fondu v celkovom množstve 81 kg. Za vlastné finančné prostriedky bolo základným organizáciám dodaných spolu 7kg násady.

Pozn. V roku 2016 sa na Slovensku ulovilo a privlastnilo celkovo 3258 ks s hmotnosťou 2754 kg. Úhor európsky je chránený od 1. septembra do 30. novembra a jeho lovná miera je stanovená na 45 cm.