„Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“

V júlovom vydaní časopisu Nové Rybičky (7/2016) boli uverejnené dva články s názvom „Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“, atakujúce činnosť ústredných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu.
Redakciou časopisu Nové Rybičky sme boli požiadaní o zaslanie stanovísk k uvedeným článkom, ktoré sme sa rozhodli zverejniť aj na našej webovej stránke.


Články si môžete prezrieť na nižšie uvedených odkazoch:

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko – článok „Piešťanská odysea“

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko – článok „Revolúcia pokračuje…“