ROBINSON® FEEDER CUP 2019

KINDER FEEDER TOUR 2019

 

Seriál pretekov KINDER FEEDER TOUR vznikol v roku 2013 z dôvodu absencie dlhodobých súťaží detí v LRU feeder, ako aj z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže o túto techniku v DRK, aj v rámci Slovenska.

Hlavnými organizátormi pretekov sú DRK JAROSLAVA HELERA a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

Každý pretek nemôže existovať bez pomoci sponzorov.

Počas šiestych rokov sponzoring pretekov a ocenenie pretekárov zabezpečovali: BOLAND, Jazero Borovce, LESS WORK, mesto Vrbové, MIVARDI, MOSS.SK, ROBINSON, ROYALDOM. SLOVENSKÝ RYBÁR, RYPOMIX,SPORTS, Milan Zelenák a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU
Spolu organizátori pretekov sú rybárske organizácie SRZ: Piešťany, Vrbové a Hlohovec.
Mediálny sponzori: Rybárska televízia a Slovenský Rybár.

Kategórie:

  • U-10 (deti ročník narodenia 2008 a mladší)
  • U-15 (deti ročník narodenia 2003 až 2007)
  • Dievčatá do 15 rokov (ročník narodenia 2003 a mladšie)

 

Prihlášky:
Uzávierka prihlášok – 5 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: pretekyfeeder@gmail.com)
Prihlásený pretekári sa môžu zúčastniť ktoréhokoľvek preteku! Prihlásený pretekár je automaticky prihlásený aj do ďalšieho preteku a mailom mu budú zaslané potrebné informácie. V prípade že sa nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.

Preteká sa podľa upravených slovenských pravidiel pre LRU feeder.