Rybárske krúžky v MO SRZ Trebišov

MO SRZ Trebišov v roku 2019 pracovala s mládežou veľmi aktívne. Zrealizované boli všetky podujatia, ktoré boli naplánované pre daný rok. Deťom a mládeži sa venovalo na záujmových krúžkoch, ktoré sa uskutočňujú v Dome rybárov v Trebišove pre žiakov zo spádovej oblasti Trebišov. Ako druhý záujmový krúžok prebieha v Parchovanoch pre deti a mládež zo spádovej oblasti Parchovany a taktiež  deti a mládež zo spádovej oblasti Kuzmice majú možnosť navštevovať rybársky krúžok pri Základnej škole v Kuzmiciach. MO SRZ Trebišov v roku 2019 organizovala viaceré rybárske preteky, kde si mohli deti a mládež vyskúšať, čo sa na krúžkoch naučili a samozrejme zabojovať o ceny, ktoré mali možnosť v konkrétnych pretekoch aj vyhrať.

Reálne môžeme spomenúť:

  • Dňa 1.mája sa na vodnej nádrži Parchovany uskutočnili rybárske preteky pod dlhoročným názvom Parchovianska rybička, na ktorej sa zúčastnili aj deti, ktoré nie sú vedené v žiadnom záujmovom rybárskom krúžku a to z toho hľadiska, aby sa ešte viac zvýšil záujem o tento krásny šport (koníček). Zúčastnilo sa jej 60 pretekárov. Preteky mali vynikajúce ohlasy a to určite aj z toho hľadiska, že tu rodičia a deti strávili príjemné predpoludnie pri vykonávaní tohto nádherného športu, ktoré bolo sprevádzané počas, ale aj po skončení pretekov občerstvením.
  • Ďalším úspešným projektom , ktorý sa podarilo zrealizovať bolo stanové sústredenie detí a mládeže na vodnej nádrži Parchovany v termíne od 19.júna až 21.júna. Tento projekt bol zameraný na praktickú ukážku rybolovu cez deň aj v nočných hodinách, no hlavne sa zamerali na environmentálnu starostlivosť o flóru a faunu.
  • Medzi úspešné podujatia organizované MO SRZ Trebišov musíme spomenúť aj Detskú Feeder ligu, ktorá prebiehala každý mesiac. Konkrétne to boli mesiace apríl, máj, jún a posledné kolo bolo pre nepriaznivé počasie spojené s dospeláckou Feeder ligou v auguste, kde si deti a mládež zmerali sily s už skúsenejšími rybármi, no s výsledkami sa nemuseli hanbiť, nakoľko poniektorí prechytali aj svojich rodičov. Najlepší z projektu Feeder liga boli vyslaný na ďalšie preteky, ktoré síce neorganizovala MO SRZ Trebišov, ale je potrebné ju spomenúť, pretože ide o Majstrovstvá Juniorov Feeder ligy na Slovensku, ktorú vyhrala členka MO SRZ Trebišov.

 Partneri