Rybárske krúžky v MsO SRZ Martin

Činnosť a rozmiestnenie rybárskych krúžkov v Mestskej organizácii kopíruje geografické rozmiestnenie jej obvodných organizácii.  Mestská organizácia Martin pozostáva z desiatich obvodných organizácii.  Rybársky krúžok v Martine  zastrešuje sedem z obvodných organizácii, ktoré tvoria mestské časti Martina a Vrútok a sú prepojené mestskou hromadnou dopravou. Samostatné rybárske krúžky sú zriadené v obvodných organizáciach Sučany, Turany a Príbovce, ktoré navštevujú deti z priľahlých obcí.

Praktická činnosť  jednotlivých rybárskych krúžkov nie je uniformná, ale výrazne sa mení v závislosti od priestorových možností jednotlivých obvodných organizácii, od časových možností vedúcich rybárskych krúžkov, od pochopenia a spolupráce s výborom obvodnej organizácie, od angažovanosti vedenia základných škôl, centier voľného času a pod.

Rybárske krúžky sú určené hlavne pre deti, ktorým túto záľubu, či šport,  nemôžu priblížiť sami rodičia pretože k tomu neinklinujú, pre deti, ktorých rodičia, či známi sú síce rybármi ale cítia, že ich deti potrebujú viac ako im môžu poskytnúť oni sami.  Rybársky krúžok by mal poskytnúť, samozrejme okrem základu, čo sú pravidlá férového rybolovu zakotvené v rybárskom zákone a vyhláške podané vo forme stráviteľnej detskou dušou, hlavne možnosť spoznať pestrosť života viazaného na vodu, možnosť vyskúšania rôznych metód rybolovu na rôznych typoch rybárskych revíroch, možnosť porovnať atmosféru tvrdých rybárskych pretekov s atmosférou spoločnej rekreačnej rybačky dobrých kamarátov, možnosť zamyslieť sa nad tým prečo v rieke súčasne existuje pstruh a vydra, možnosť postaviť umelé hniezdo pre výter zubáča, možnosť porovnať a pochopiť trpkú skúsenosť z neúspešnej rybačky s eufóriou prežitou pri zdolávaní kapitálnej ryby,  jednoducho dať možnosť deťom VYSKÚŠAŤ A POCHOPIŤ.

Dať možnosť skúsiť a pochopiť je pomerne náročná vec pre vedúceho rybárskeho krúžku. Na dobrej úrovni sa to dá len za pomoci a snahy Rady SRZ, vedenia mestských a obvodných organizácii, sponzorov a „majstrov rybárskeho umenia“, ktorí radi odovzdajú deťom svoje skúsenosti.  Na toto sa pripravujeme a dávame našim deťom všetko čo zatiaľ máme.

To čo sa deti naučili počas školského roka v rybárskych krúžkoch mohli prakticky vyskúšať okrem individuálnych vychádzok k vode aj  na spoločných akciách pripravených mestskou, či obvodnou organizáciou:

  • Preteky detí Ďanovský kapor 01. 05. 2019 ( plávaná, položená, rybník Ďanová)
  • Preteky detí rybolovnou technikou na feeder 04. 05. 2019 ( feeder, štrkovisko Bôr)
  • Otváracie preteky členov a detí  obvodných organizácii  11. 05. 2019 ( plávaná, položená, rôzne revíry)
  • Preteky detí pri príležitosti MDD do 15 rokov 01. 06. 2019 (plávaná, štrkovisko Explózia)
  • Sučiansky detský športový deň v love rýb udicou 31. 08. 2019 (plávaná, položená, štrkovisko Sučany)

Tí najlepší sa zúčastnili aj pretekov mimo mestskú organizáciu.

  • Robinson feeder cup 8. 5. 2019 (VN Čerenec Vrbové, organizátor Združenie priaznivcov športového rybolovu a DRK Jaroslava Helera)
  • Zlatý byskáč 2019 ( 19. – 23. 6. 2019 Spišská Stará Ves, organizátor SRZ Rada Žilina )

Záver súťaže Ďanovský Kapor 2019


Vyhodnotenie pretekov detí rybolovnou technikou na feeder


Otváracie preteky členov  obvodnej organizácie


Preteky detí pri príležitosti MDD do 15 rokov


Robinson feeder cup 2019


Zlatý blyskáč 2019


Partneri