Rybárske krúžky v MsO SRZ Ružomberok

Práca s deťmi a mládežníkmi v MsO Ružomberok bola v dvoch rybárskych krúžkoch. V krúžku CVČ Elán v Ružomberku bol pod vedením Juraja Líšku, v Liptovských Sliačoch pod vedením Petra Šubjaka. Vekové rozpätie detí býva zvyčajne od 8 do 15 rokov, avšak pár detičiek bolo už aj 6- 7 ročných. Tie staršie bývajú pravidelnými členmi krúžkov a tak páni vedúci sa už mohli spoľahnúť na ich pomoc pri zaúčaní nováčikov, najmä keď sa učíme naväzovať háčiky. S deťmi sme mimo sezóny navštívili aj rybné hospodárstvo, kde im bolo najskôr vysvetlené a potom ukázané všetko čo obnáša chov a starostlivosť o ryby. Krúžky pracovali na nasávaní teoretických poznatkov, poznávania rýb, rybárskych predpisov a ako sa blížila sezóna lovu rýb, u nás na Liptove to začína lovom pstruhov, deti sa naučili viazať základné uzly, nahadzovať, ošetrovať si náradie a vyrábať blyskáče a umelé mušky na ich lov.  Potom sme si lov pstruhov boli vyskúšať na blízkom pstruhovom revíre.

Pred zahájením kaprovej sezóny, čo je trochu neskôr, sme spoločenskou akciou pre všetky deti pripravili program, kde mali možnosť vidieť správne miešanie a prípravu krmiva, vo veľkom akváriu jeho účinok- vytvorenie kŕmneho mraku, rozpadávanie, uvoľňovanie čiastočiek, boostrov, ale aj čo sa robí, resp. nerobí, keď je krmivo zle pripravené. Deti súťažili v poznávaní rýb hode udicou na terč. Okrem sladkých odmien boli pre ne pripravené aj rybárske darčeky.

Krúžková činnosť pokračovala do polovice júna, kde záverečnou bodkou boli súťaže v rybolovnej technike a spoločný lov na miestnej kaprovej vode. Cez letné prázdniny sme sa s deťmi často stretali na Liptovskej Mare.

Nový školský rok zahájil aj činnosť nového krúžku. Z neho sa pár skalných detí zúčastnilo miestnej rybárskej súťaže v love pstruhov dúhových. Hoci nám celý pretek pršalo, deti čo vydržali, si okrem zážitku odniesli aj hodnotné ceny.

Na činnosť krúžkov nám okrem zriadovateľov a miestnej organizácie výdatne materiálne prispievjú aj rybárske potreby Thymallus a Rypomix, za čo im patrí veľká vďaka.Partneri