Rybárske preteky detí na Malom Kolpašskom jazere

Začiatkom mája sa na Malom Kolpašskom jazere konali aj tento rok  detské rybárske preteky, ktoré organizačne zastrešila MO SRZ Banská Štiavnica. Napriek tomu, že studené a daždivé počasie preverovalo odolnosť mladých rybárov, bolo na súťaži zaregistrovaných až 38 malých účastníkov.

Súťaž sa začala o 8.00 pokynom hlavného rozhodcu. Staršie deti začali lov sami a mladšie sa mohli oprieť o pomoc rodičov. Súťaž nakrátko prerušili tí, ktorí nenavštevovali rybársky krúžok a museli najprv preukázať teoretické vedomosti napísaním testu. Potom sa mohli vrátiť na svoje lovné miesta a pokračovať v súťažení.

Ulovené ryby merali a údaje do súťažných lístkov zapisovali sektoroví rozhodcovia, ktorí úlovky aj vážili a vypúšťali do Veľkého Kolpašského jazera. Záverečný pokyn rozhodcu ukončil súťaženie presne o 12. 00 hodine.

Čakanie na výsledky si súťažiaci s rodičmi vyplnili pri výbornom guláši obetavých manželov Drexlerovcov. Hlavný rozhodca zatiaľ spočítaval body. Za každý centimeter dĺžky ryby prideľoval úspešnému lovcovi 1 bod. Tradične vyhodnocoval aj najväčšiu rybu.

Pre najúspešnejších lovcov boli opäť prichystané atraktívne ceny. Ocenených bolo 10 malých rybárov, ktorých mená a úlovky sú uverejnené v tabuľke.

Detské rybárske preteky roky pripravujú členovia MO SRZ. Za celkovú organizáciu a prípravu cien zodpovedal hlavný hospodár MO SRZ Peter Sep. Rybárom sa počas súťaženia venovali ich krúžkoví učitelia – Ján Ladáni a Ivan Chladný. Na priebeh súťaženia dohliadala Rybárska stráž, tento rok to boli páni: Alexander Ladziansky, Roman Dobrovič, Dušan Sedlák ml., Rado Mráz, Ing Milan Peťko, Radovan Belohorec či Maroš Prokein. Deti prišli povzbudiť i ďalší členovia výboru MO, Ing Vladimír Mecho- predseda, Mgr Ján Mravík-  podpredseda, tiež aj Ing Julián Legény, ten ako pokladník MO deťom na mieste predával povolenky na rybolov.

Všetkým deťom z rybárskeho krúžku bolo rozdané krmivo venované firmou Ripomix.

Vyhodnotenie detských rybárskych  pretekov zo dňa 5. 5. 2019

  Umiestnenie Meno Počet bodov
1. miesto Nelka Melicherčíková 172
2. miesto Ján Samuel Šemoda 157
3. miesto Jakub Hunka 145
4. miesto Marián Šemoda 135
5. miesto Damián Vlašič 123
6. miesto Emka Legényová 117
7. miesto Nikolas Baláž 113
8. miesto Barborka Kalabová 109
9. miesto Samuel Zajac 64
10. miesto Andrej Jančík 63

 

Najväčší úlovok kapor – dĺžka 48 cm lovec – Ján Samuel Šemoda