Rybársky krúžok a detské rybárske preteky organizované MsO Trenčín v r. 2019

Naša organizácia zorganizovala v r. 2019  tri preteky pre deti, mládež a dievčatá. Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili  11. mája 2019 na štrkovni v Nemšovej. Pretekov sa zúčastnilo približne 75 detí. Všetky deti boli odmenené cenami. Tradičné preteky pre ženy a dievčatá sa konali 19.5. 2019 na Jazierku – Skalka. Naše ženy a dievčatá nám každoročne dokazujú, že sú skvelé rybárky a vedia si poradiť aj s väčšími úlovkami. 25.5. 2019 sa konali preteky mládeže na priehrade Svinica, zúčastnilo sa ich takmer 100 detí a mládeže. Krúžok mladých rybárov organizujeme pre nových mladých začínajúcich rybárov. Tento rok sa ho zúčastnilo 15 detí. S niektorými členmi sme sa zúčastnili spoločnej vychádzky na Jazierko-Skalka, kde sme si prakticky vyskúšali to čo sa v krúžku naučili. Mladí rybári lovili na krmivo od spoločnosti Rypomix. Že rybám toto krmivo chutilo svedčí množstvo úlovkov, v ktorých prevládal kapor, pleskáč, karas a niekoľko lieňov. Aj touto cestou ďakujeme za všetky deti spoločnosti Rypomix. Odmenou by im určite boli rozžiarené oči a úsmevy na tvárach mladých rybárov. Zvyšné krmivo použijeme ako ceny na pretekoch v ďalšom roku, príp. pri našich vychádzkach.

Ďakujeme.


Partneri