Rybársky krúžok MO SRZ Turzovka

Rybársky krúžok v CVC Turzovka pracuje s deťmi z takmer celej spádovej oblasti horných Kysúc. Aj napriek zlej dopravnej dostupnosti deti navštevujú krúžok pravidelne a za to chcem poďakovať ich rodičom ktorí sú ochotní svoje deti voziť na krúžok i zo vzdialenejších obcí nezriedka aj viac ako 25 km. O to je pre mňa väčšou radosťou tieto deti vyučovať o rybolove, technikách lovu a znalostiach o vyhláškach a zákonoch ale ich učiť i správnemu chovaniu sa pri vode a v prírode. V krúžku mám deti vo veku od 7 do 15 rokov. Hlavnou časťou výuky sú teoretické znalosti z oblasti rybárstva, jeho vývoja a histórie, zo znalostí zákona o rybárstve a jednotlivých vyhláškach, poznávanie rýb a ostatných vodných živočíchov. Samozrejmosťou je aj praktická výuka kde deti učím už od začiatku správnemu zapisovaniu si príchodov k revírom, a vyplňovaniu povolenia na rybolov, jednotlivé rybolovné techniky a zručnosti. V zimných mesiacoch sa venujeme viazaní jednotlivých montáží pri rôznych spôsoboch lovu od plavanej, lovu na ťažko, feeder, prívlač, muškarenie až po lov sumcov.Praktická výuka zahŕňa aj miešanie krmív, viazanie umelý mušiek a obsluha jednotlivých druhov prútov a rybárskeho vybavenia.V jarných mesiacoch sa s deťmi presúvame k rieke Kysuci a rybníkom našej organizácie aby mohli prakticky zhodnotiť svoje poznatky a zručnosti pri vode. Deti majú možnosť sa zúčastnit i na jednotlivých brigádach aby vedeli nielen ako ryby loviť, ale i vedeli ako sa obhospodarujú revíry, ako prebieha umelý výter či zarybňovanie. Vyvrcholením činnosti nášho krúžku  boli detské rybárske preteky poriadané našou organizáciou za podpory nášho najväčšieho sponzora firmy Rypomix ktorej chcem týmto pekne poďakovať  a teším sa na ďalšiu spoluprácu. S deťmi sme sa sa naďalej stretávali na našich revíroch i v období prázdnin. Ďakujem za podporu MO SRZ Turzovka, rodičom detí a Rade SRZ.

S pozdravom Petrov Zdar

Martin Boháčik Hospodár MO SRZ Turzovka a vedúci rybárskeho krúžku.Partneri