Rybolov v auguste

Individuálna druhová ochrana v auguste platí pre tieto druhy rýb: hlavátka podunajská

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara

Denná doba lovu v auguste:

  • Kaprové vody: 00,00 – 24,00
  • Lipňové vody: 04,00 – 22,00
  • Pstruhové vody: 05,00 – 21,00

V auguste lovíme s úspechom všetky druhy rýb. Okrem tradičných kaprov sa môžeme zamerať aj na opatrné riečne ryby.

Extrémne vysoké teploty a minimum zrážok ovplyvňujú aj športový rybolov. Menšie pstruhové potoky majú minimálne prietoky a lov na nich nie je prakticky možný. Menšie vodné plochy sa prehrievajú, vznikajú kyslíkové deficity a ryby nie sú aktívne. Preto sa rybársky tlak koncentruje predovšetkým na vodnatejšie toky a veľké vodné nádrže. Najčastejšie pri nich stretávame lovcov kaprov a špecialistov na sumce. Na svoje si však prídu aj prívlačiari a na pstruhových a lipňových vodách muškári. Práve tu by sme však pri ulovení pstruha potočného mali myslieť na to, že majú takmer dozreté gonády a neprivlastňovať si ich.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina