Rybolov v júli

Individuálna druhová ochrana v júli platí pre tieto druhy rýb: hlavátka podunajská

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara

Denná doba lovu v júli:

  • Kaprové vody 00,00 – 24,00
  • Lipňové vody: 04,00 – 22,00
  • Pstruhové vody: 04,00 – 22,00

Rybárska sezóna sa rozbieha oproti iným rokom pomalšie, môže za to chladné počasie.

Po extrémne chladnej jari a začiatku leta sú prirodzené prírodné pochody vo vodnom prostredí posunuté o niekoľko týždňov. Týka sa to aktivity rýb, predovšetkým prirodzeného neresu a následnej potravnej aktivity, ale aj rozvoja planktónnych organizmov. Oneskorený neres sme zaznamenali u všetkých druhov rýb, počínajúc podustvou, končiac sumcom. Na to by mali reagovať športoví rybári. Začiatok hlavnej sezóny poznamenal neres kapra a preto boli jeho úlovky sporadické. V júli by však mali byť už po nerese všetky druhy nížinných rýb, s výnimkou sumca vo vyššie položených nádržiach. Tradičný prázdninový nápor dovolenkárov bude citeľný hlavne na našich veľkých vodných nádržiach.

Na chovných rybníkoch je vegetačné obdobie v plnom prúde, pri prikrmovaní obsádok je potrebné sledovať teplotu vody a jej nasýtenie kyslíkom. Podľa nameraných hodnôt nastavuje hospodár optimálnu kŕmnu dávku. V prípade nameraných nízkych hodnôt je nutné kŕmenie dočasne pozastaviť.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina