Rybolov v júni


Individuálna druhová ochrana v júni platí pre tieto ryby: hlavátka podunajská, do 15. 6. vrátane – sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrainská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu v júni:
Kaprové vody: 0:00 – 24:00
Lipňové vody: 4:00 – 22:00
Pstruhové vody: 4:00 – 22:00

Začiatok hlavnej rybárskej sezóny priláka k revírom mnohých rybárov. Loviť je možné na všetkých typoch revírov. Na brehoch kaprových vodných nádrží a riek začína non stop lov. Povolené sú všetky spôsoby lovu rýb, dodržiavať treba len individuálnu druhovú ochranu rýb. Pri povolení lovu na prívlač a rybku si totiž do polovice mesiaca môžu rybári privlastňovať z dravých rýb iba šťuku. Sumec a zubáče sú stále hájené. Najväčší nápor však bude práve na kapra, preto je potrebné v prvých dňoch sezóny zvýšiť kontrolu výkonu rybárskeho práva. Po polroku sa otvárajú aj lipňové revíry. Lipne sú už po jarnom nerese v kondícií a spoľahlivo berú ponúkané umelé mušky. Rybárov tu môže obmedziť iba zakalená voda po letnej búrke.

Voľné vody v júni zarybňujeme násadou rýchleného plôdika zubáča, samozrejme až po overení dostatočnej potravnej základne v podobe plôdika bielych rýb. Do lipňových vôd vysadzujeme prezimované násady lipňa vo vekovej kategórií 1+. V produkčných rybníkoch nastáva rozvoj zooplanktonu, pri nastavení kŕmnej dávky pre ryby musíme zohľadniť aj tento faktor.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina