RYPOMIX ŠTUPLÍK CUP 2019

Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol v roku 2015z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré sa chcú zdokonaľovať a prípadne začať svoju pretekársku činnosť v plávanej.

Hlavným organizátorom seriálu pretekov ŠTUPLÍK CUP,

je ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ­ HO RYBOLOVU,

Spoluorganizátor seriálu pretekov ŠTUPLÍK CUP:  

SEKCIA LRU-P  pri Rade SRZ , Žilina

Pretek: RYPOMIX ŠTUPLÍK CUP

Spoluorganizátori a sponzori preteku: 

RYPOMIX, s.r.o., SRZ MO Galanta, DRK Jaroslava Helera,

Termín konania :      18.5.2019

Miesto konania : Odstavné rameno Malého Dunaja Starý Les (Aggerdő), revír č. 2-1920-1-1

Prihlášky:  Uzávierka prihlášok – 12.5.2019

(mailom na adresu: pretekystuplik@gmail.com)
V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.