Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia — slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 19.1. Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike.

Dovoľujeme si požiadať všetky organizačné zložky SRZ o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána. Získané údaje zasielajte, prosím, elektronicky na adresu stencl@ssrzrada.sk alebo poštou na adresu Oddelenie tečúcich vôd a výroby, Richard Štencl, SRZ — Rada, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina.

Prílohy