Sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách

Upozorňujeme OZ SRZ, že dňa 15. januára 2022 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

Týmto žiadame všetky organizačné zložky o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána.

Získané údaje zasielajte elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na adresu sekretariátu SRZ v Žiline. V prípade nepriaznivého počasia – slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 16.1.2022.

Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike. V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 13.1.2022 do 16.1.2022 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.)

Prosíme Vás, aby ste informáciu preposlali aj na poľovnícke združenia s ktorými spolupracujete.

Prílohy:

Metodika sčítania

Formulár - vzor