Školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže

V dňoch 17. – 19.03.2017 sa uskutočnilo v SOŠ Ivanka pri Dunaji školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže.

Z prihlásených 82 záujemcov úspešne ukončilo skúšky záverečným testom 81.

81 členom bolo vydané osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v odbore Rybárstvo modul Rybárska stráž.

Úspešní absolventi môžu požiadať prostredníctvom výboru príslušnej ZO SRZ o ich ustanovenie do funkcie, na ktorú splnili požadované predpoklady.