Školenie rybárskej stráže

V súlade s § 23 ods.3 písm. f zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, môžu jednotlivé OZ SRZ prihlásiť svojich uchádzačov na školenie rybárskej stráže vyplnením záväznej prihlášky (v prílohe) a odoslaním na email: gavenda@srzrada.sk do 31.12.2022. Školenie sa bude konať podľa možností vzdelávacej inštitúcie v predpokladanom termíne 31.03 – 02.04.2023 v Ivanke pri Dunaji.

Prílohy:

Prihláška