Školenie rybárskych hospodárov

Informujeme ZO SRZ, že prvá etapa školenia rybárskych hospodárov organizovaného v spolupráci so Spojenou školou Ivanka pri Dunaji sa uskutoční v dňoch 3. – 5. novembra 2016 v Ivanke pri Dunaji. ZO SRZ, ktoré prejavili záujem o vyškolenie nových rybárskych hospodárom bude na e-mailovú adresu zaslaná pozvánka. Druhá etapa tohto školenia so záverečným preskúšaním je následne plánovaná na jar 2017. V prípade záujmu o vyškolenie nových rybárskych hospodárov môžu ZO SRZ svoje žiadosti s kontaktnými údajmi záujemcov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska) zasielať na adresu Sekretariátu Rady SRZ do 31. októbra 2016. Zároveň ZO SRZ upozorňujeme, že ďalšie vyškolenie nových rybárskych hospodárov sa pravdepodobne uskutoční najskôr v roku 2018.