Slnko dalo zabrať pretekárom

Na Laborci v Humennom na známej pretekárskej trati sa na pozvanie Mestskej organizácie SRZ v Humennom a viceprezidenta PO-kraja p.Orovčíka stretlo sedem trojčlenných družstiev funkcionárov rybárskych organizácií z Prešovského kraja a hostia z Michaloviec, medzi ktorých zavítal aj tajomník Rady SRZ Ing. Ľuboš Javor.

Horúčava a silné slnko boli silným konkurentom rybárov, ktorí mali odvahu postaviť sa na trať. Počas štvorhodinového preteku však niektorí zabudli na poveternostné podmienky a ťahali rybu za rybou, a niektorí sa zase natrápili, aby ulovili aspoň niekoľko kusov.

Opticky najúspešnejší sa zdali byť počas celého preteku Vranovčania, ale v závere prialo šťastie domácim pretekárom, ktorí ako znalci vlastnej vody, tesne vyhrali nad Vranovom nad Topľou a Michalovcami. Na ďalších miestach sa umiestnil Orlov, Snina, Svidník, Levoča a Stará Ľubovňa.
Z jednotlivcov bol najúspešnejší Adrián Skysľak z Humenného, ktorý ulovil vyše 11 kg rýb.

Najčastejším úlovkom boli podustvy, nosále, jalce hlavaté, mreny severné a v menšej miere plotice červenooké a beličky.

Poďakovanie patri všetkých účastníkom pretekov, kde zvíťazila súťaživá priateľská nálada, o ktorú sa po organizačnej stránke postarali členovia SRZ MsO Humenné na čele s predsedom p. Almášim.