Slovenský rybársky zväz na národnej výstave Agrokomplex 2022

Slovenský rybársky zväz ako najväčší subjekt zaoberajúci sa rybárstvom na Slovensku v tomto roku ako jediný prezentoval činnosť v oblasti rybárstva na národnej výstave Agrokomplex v Nitre. Vo svojich troch expozíciách čelil obrovskému záujmu návštevníkov, kde boli pre všetkých, vrátane detí, pripravené viaceré atraktívne „pútače“.

Viac sa dočítate v priloženej správe.

Prílohy:

Príloha